Planteles

Arqueros

Gabriel Paines

03-04-2002

Maxime Henry

20-01-2002

Theo Lake

14-11-2003

Defensores

Alex Jerome

05-11-2002

Angelo Buret

01-08-2003

Dylan Jasaron

28-03-2003

Johansen Alexandre

17-09-2002

Loic Cheron

26-04-2002

Narcisse Normil

02-02-2003

Omael Maricel

22-03-2003

Ronaldo Benjamin-Javois

30-03-2003

Thomas Maccow

17-03-2002

Volantes

Alex Galichet

04-08-2002

Claudio Dorville

07-08-2002

Mathias Bijou

11-11-2002

Romario Chilin

02-09-2002

Ryan Louis

12-05-2002

Thierry Seguin

07-06-2003

Delanteros

Enzo Paviani

20-10-2003

Nicolas Lake

31-12-2002

Woody Genelus

23-03-2003